Aktualności

Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024

Dnia 04 września br. w Zespole Szkół Technicznych w Lipnie odbyła się uroczysta inauguracja roku szkolnego 2023/2024.

Inauguracja była poprzedzona Mszą św., która została odprawiona o godz. 8:00 w Parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Lipnie.

Podniosłości wydarzeniu nadała obecność Marioli Detmer – Przewodniczącej Rady Rodziców.

Tradycyjnie, uczniowie rozpoczynający naukę w Zespole Szkół Technicznych im. Ziemi Dobrzyńskiej w Lipnie złożyli ślubowanie.

W roku szkolnym 2023/2024 naukę w ZST w Lipnie rozpoczyna 754 uczniów: 441 w Technikum i 313 w BS I st., w 30 oddziałach klasowych. Nad edukacją czuwać będzie 79 nauczycieli.

W klasach I naukę rozpoczęło 190 uczniów w następujących zawodach:

TECHNIKUM:

  • – kl. I PRS – technik programista, technik rachunkowości, technik pojazdów samochodowych,
  • – kl. I TLI – technik logistyk, technik informatyk,
  • – kl. I TŻE – technik żywienia i usług gastronomicznych, technik elektryk.

Branżowa Szkoła I st.:

  • – kl. I B – mechanik pojazdów samochodowych,
  • – kl. I AK – monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, kucharz,
  • – kl. I O – klasa wielozawodowa.

Wypoczęci, pełni wakacyjnych wrażeń Uczniowie i ich Rodzice wraz z Dyrekcją i Gronem Pedagogicznym, wychowawcami powitali nowy rok szkolny.

Życzymy sukcesów w nowym roku szkolnym!