Ochrona Danych Osobowych

„ Administratorem Twoich danych osobowych jest Zespół Szkół Technicznych im. Ziemi Dobrzyńskiej w Lipnie reprezentowany przez Dyrektora. Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: ul. Okrzei 3, 87-600 Lipno, telefonicznie: 54 287 33 21 lub e-mailowo na adres: sekretariat@zstlipno.edu.pl. Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych: Wiesław Wernerowicz, z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres: w.wernerowicz@jumi2012.pl.”

klauzula informacyjna – Organizacja przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków – ZST Lipno

klauzula informacyjna umowy cywilne pozostałe – ZST Lipno

klauzula informacyjna realizacja prawa dostępu do informacji publicznej – ZST Lipno

klauzula zgody na koresp. przy użyciu poczty elektr. – wersja na stronę www i bip – ZST Lipno

klauzula informacyjna – obsługa korespondencji przy użyciu elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP – ZST Lipno

klauzula informacyjna – obsługa korespondencji IOD – ZST Lipno