Dyrekcja

Dyrekcja Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie

Dyrektor: mgr inż. Janusz Wacławiak

Wicedyrektor: mgr Iwona Kępińska

Wicedyrektor: mgr Iwona Stańczyk

Wicedyrektor: mgr Sławomir Czupryniak

z-ca Kierownika CKP: mgr Jarosław Stańczyk