Egzamin Maturalny

Egzamin Maturalny w roku szkolnym 2023/2024.

INFORMACJE DOTYCZĄCE EGZAMINU MATURALNEGO:

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna:

.

Centralna Komisja Egzaminacyjna:

.

Składanie e-deklaracji przez zdających w systemie ZIU:

.

Informatory dotyczące egzaminów z poszczególnych przedmiotów maturalnych: