Aktualności

Gala wręczenia dyplomów Stypendystom Prezesa Rady Ministrów.

W dniu 23 listopada br. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Ziemi Kujawskiej we Włocławku najlepsi uczniowie szkół ponadpodstawowych otrzymali dyplomy Stypendystów Prezesa Rady Ministrów.

W uroczystości wzięli udział dyrektorzy szkół i nauczyciele.

Bohaterem tej wyjątkowej uroczystości był m.in. uczeń ZST w Lipnie: Jakub Borucki z kl. V PML (zawód: technik logistyk). Otrzymał on oprócz dyplomu od Prezesa Rady Ministrów, także wsparcie finansowe, które ułatwi mu rozwijanie swoich zainteresowań i pasji.

Uczniowi podczas gali towarzyszył Janusz Wacławiak p.o. Dyrektora Szkoły.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów może być przyznane uczniowi szkoły kształcącej w formie dziennej, która umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości. Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

GRATULUJEMY!